הצגת דגם חדש מפלדה וזהב
שלושה אזורי זמן
עוצב בכדי לעמוד בתנאים קיצוניים